Diaverum jest jednym z największych na świecie dostawców opieki nefrologicznej,  oferującym usługi dializoterapii, transplantacji i opieki nad pacjentami, działającym w ponad 24 krajach.

Wszystko, co robimy, ma na celu poprawę jakości życia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, aby mogli żyć pełnią życia. Inwestycje w nasz personel, technologię i cyfryzację pozwalają nam zapewnić opiekę - troskliwą opiekę – czego dowodem są osiągane przez nas doskonałe wyniki medyczne i historie naszych pacjentów.

Za tym wszystkim kryją się małe i duże historie. W tym miejscu chcemy je Państwu udostępniać – wraz z wiadomościami dotyczącymi naszej firmy.

Najnowsze wiadomości

Personel medyczny

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Pielęgniarzy

Troskliwa opieka

Wyróżnienie w konkursie QSNA
Kulisy naszej kampanii ”Voices from the frontline”

Ostatnie artykuły

Edukacja

Dieta wspomagająca nerki

Troskliwa opieka

Zawód i powołanie

Cyfryzacja

Aplikacja d.CARE