Opracowywany przez Diaverum przełomowy model zapobiegania zakrzepicy dostępu naczyniowego oparty na sztucznej inteligencji.

Specjaliści Diaverum opracowują przełomowy model oparty na sztucznej inteligencji, którego celem jest doprowadzenie do znaczącej zmiany w zapobieganiu zakrzepicy dostępu naczyniowego.

Diaverum, wiodący globalny dostawca usług w zakresie opieki nefrologicznej, opracował model oparty na sztucznej inteligencji, który ma pomagać lekarzom i pielęgniarkom w przewidywaniu z dużą dokładnością wystąpienia epizodów zakrzepicy dostępu naczyniowego wśród pacjentów poddawanych hemodializie. Symulacje wykorzystujące historyczne dane pacjentów Diaverum pozwoliły przewidzieć średnio 75 proc. rzeczywistych przypadków, których nie wykryły najlepsze w swojej kategorii systemy monitorowania i oceny klinicznej.

Zakrzepica dostępu naczyniowego jest głównym czynnikiem hospitalizacji i zwiększonej śmiertelności wśród pacjentów przewlekle hemodializowanych – z częstotliwością od 0,11 do 0,5 epizodu na pacjenta rocznie. Stanowi to znaczny wzrost całkowitych kosztów opieki, przyczyniając się do wzrostu wydatków i obciążenia chorobami, które mają wpływ na krajowe systemy zdrowia na całym świecie.

"Rozwiązywanie problemów z dostępem naczyniowym wśród pacjentów jest kluczowym elementem naszej strategii klinicznej – podkreślił Dimitris Moulavasilis, CEO Diaverum - Mamy wielką przyjemność ogłosić innowacyjny model, który zapewni dużą zmianę w zakresie przewidywania i podejmowania środków zapobiegawczych w celu uniknięcia zdarzeń zakrzepicy dostępu naczyniowego wśród naszych dializowanych pacjentów. To ogromne zwycięstwo dla wszystkich – lepsze narzędzia cyfrowe i wgląd w analitykę predyktywną dla naszego personelu medycznego. To również lepsze wyniki medyczne naszych pacjentów, a także niższe koszty opieki dla płatników i krajowych systemów ochrony zdrowia."

Model dostępu naczyniowego opracowany przez Diaverum jest zgodny z zasadami humanocentrycznej, wytłumaczalnej i odpowiedzialnej sztucznej inteligencji. Wykorzystuje on spersonalizowane zmienne wejściowe obejmujące dane dotyczące leczenia dializami, wyniki badań laboratoryjnych i dane demograficzne, przewidując, czy u pacjenta wystąpi zdarzenie zakrze-powe na tydzień przed pojawieniem się epizodu. Prognozy sztucznej inteligencji trafiają do nefrologów wraz z zestawem obserwacji, co umożliwia im wdrożenie spersonalizowanej opieki profilaktycznej, w celu utrzymania przeżywalności wśród chorych z ryzykiem wystąpienia zdarzeń zakrzepicy dostępu naczyniowego.

Nowy model dostępu naczyniowego oparty na sztucznej inteligencji zintegrowano z cyfrowymi procedurami klinicznymi organizacji, a także połączono z jej infrastrukturą cyfrową (w tym z systemem zarządzania informacjami nefrologicznymi d.CARE, jak również z systemem monitorującym hemodializy TGS /Treatment Guidance System/).

Począwszy od działalności w Arabii Saudyjskiej, Portugalii i Hiszpanii, gdzie Diaverum zapewnia opiekę ok. 12 tysiącom pacjentów z chorobami nerek, ambicją firmy jest wprowadzenie tego modelu do całej sieci 452 klinik w 24 krajach, w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

"Model opieki nefrologicznej Diaverum opiera się na wytycznych i procedurach skoncentrowanych na bezpieczeństwie, znormalizowanych interwencjach holistycznych, silnym zarządzaniu i cyfrowych procedurach klinicznych, aby zapewnić najlepsze wyniki medyczne dla naszych pacjentów – opowiada dr Fernando Macário, Chief Medical Officer Diaverum – Dzięki sztucznej inteligencji lekarze będą dysponować lepszymi narzędziami prognostycznymi, pielęgniarki będą bliżej potrzeb pacjentów, procesy będą bardziej efektywne, a pacjenci będą leczeni na jeszcze wyższym poziomie. Naukowcy zajmujący się danymi, staną się nową grupą pracowników systemu ochrony zdrowia – członkami wielodyscyplinarnego zespołu – i będą także musieli komunikować się z pacjentami i pozostałymi członkami personelu medycznego, dalej koncentrując się na zapewnieniu spersonalizowanej i poprawiającej jakość życia opieki nefrologicznej."

"Niniejsze osiągnięcie jest kamieniem milowym w trzyletniej podróży, której celem jest przekształcenie całej naszej specjalistycznej wiedzy w autorską platformę cyfrową. W efekcie naszych prac będziemy mogli dostarczać najbardziej wydajne, znormalizowane, najwyższej jakości usługi dializoterapii – dodaje Zoltan Szepesi, Chief Transformation Officer Diaverum – W niedalekiej przyszłości Diaverum zbuduje swoją własną fabrykę rozwoju sztucznej inteligencji, aby szkolić, weryfikować, wdrażać i monitorować szereg modeli AI, które odpowiedzą na istotne, a wciąż niezaspokojone potrzeby kliniczne. Chcemy, by we wszystkich naszych ośrodkach personel medyczny wspierała sztuczna inteligencja, poprawiając wyniki, które są naprawdę istotne dla naszych pacjentów, jak na przykład te dotyczące ich dostępu naczyniowego."

 

Najnowsze wiadomości

Personel medyczny

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Pielęgniarzy

Troskliwa opieka

Wyróżnienie w konkursie QSNA
Kulisy naszej kampanii ”Voices from the frontline”